آیا حجاب و عدم تحریک دیگران، فقط وظیفه زنان است و یا مردان نیز باید محجبه و پاکدامن باشند؟

فرق حجاب و بی حجابی

     خداوند درقرآن كریم، درسوره نور آیه شریفه 30 درمرحله نخست، مردان مؤمن را مخاطب قرار می دهد و به حجاب و تزكیه نفس، امر می كند: ( قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ‍أزكی لهم انّ الله خبیر بما یصنعون) ترجمه: ای رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشمها (ازنگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از كار زشت با زنان) محفوظ دارند كه این بر پاكیزگی (جسم و جان) شما اصلح است و البته خدا به هرچه كنید كاملا آگاه است.
     و بعد در آیه شریفه 31 همان سوره، زنان مؤمنه را مورد مخاطب دستور حجاب و عفاف قرار می دهد، و می فرماید: (قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ و یحفظن فروجهنّ ولایبدین زینتهنّ الاّما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن ّ ولایبدین زینتهنّ الاّلبعولتهن....) ترجمه: ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها بپوشند و فروج و اندامشان را (ازعمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهرا ظاهر می شود بر بیگانه آشكار نسازند و باید سینه و برودوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشكارنسازند جز برای شوهران خود...به ادامه آیه مراجعه شود.

     عزیزانم: این آیات شریفه می فرماید: كه هم مردان مؤمن و هم زنان مؤمنه وظیفه دارند، پاکدامنی و تزکیه نفس را پیشه خود کنند. بلكه اولین مخاطب در این آیات شریفه مردان مؤمن هستند که به پاکدامنی و دوری از آلودگی راهنمایی می شوند.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در سه شنبه 26 آبان 1388 توسط بیرام حسین زاده