در دین اسلام تـأكید بیشتری بر روی عفت گردیده است، كه همان بازداشتن و حصول حالتی برای نفس است كه در سایه آن، نفس را از غلبه شهوت حفظ می نماید، بدان جهت كه ریشه و اساس بسیاری از معضلات و مشكلات اخلاقی به دلیل بی عفتی افراد می باشد. در بینش اسلامی، زن دارای سرمایه ای گرانقدر است كه هویت زن به این سرمایه بستگی دارد و به همین جهت حفظ و صیانت این سرمایه برای زنان واجب است.

     اگر دختران یك جامعه دارای عفت باشند، این عفت مانند دژی مستحكم و آهنین او را از تجاوز و گنهكاری و پلیدی های اخلاقی و سقوط حتمی محافظت می نماید. در آموزه های دینی، بهترین زنان را زنان عفیفه می دانند «خیر نسائكم العفیفة» لذا باید یكی از اهداف تربیتی دختران، برنامه ریزی برای كسب عفت و ملكه نمودن این ویژگی و صفت خوب باشد. اگرچه باید برای حفظ عفت، از كودكی برنامه ریزی كرد تا در دوران بلوغ عفت در آنان ملكه گردد. مهم ترین عامل برای ایجاد عفت در دختران، مادران عفیفه می باشند. به همین جهت در روایات ما آمده است كه «طوبی لمن كانت امه عفیفه؛ خوشا به حال آن كسی كه مادرش پاكدامن باشد.» چرا كه دختران همان طوركه قبلاً گفته شد مادران را الگوی خود قرار می دهند و با او همانند سازی می نمایند. متولیان تربیتی باید بدانند كه اگر سد حیا و دژ مستحكم عفت در دختران شكسته شود آنان در مقابل تهاجمات فرهنگی آسیب پذیر می شوند. و حفظ آنان در این روزگار كه دشمن بنا دارد با اشاعه فحشا و ضد ارزش ها جامعه را به انحطاط بكشد بسیار مشكل است. در حفظ عفت و پاكدامنی دختران نوع پوشش و لباس نقش مهمی دارد. توصیه های اسلام در رابطه با پوشش دختران، دقیقاً به جهت حفظ این دژ مستحكم می باشد. از این رو باید به نوع پوشش دختران در این سن توجه شود. ضمن اینكه شرایط مساعدی را برای خودآرایی در محیط های زنانه و ارضای حس زیبایی خواهی و زیبا طلبی برای آنان فراهم می شود.

     باید به این نكته دقیق هم توجه گردد كه حتی در محیط های زنانه به گونه ای لباس نپوشند كه به حریم عفاف آنان آسیب وارد گردد. علاوه بر اینها، یكی دیگر از مسائلی كه به عفت دختران آسیب وارد می نماید وجود روابط آزاد و بی حد و حصر با نامحرمان در محیط خانواده و نزدیكان و خارج از خانه می باشد. اگرچه به ظاهر حفظ حجاب و پوشش صورت گرفته است ولی نشست های خانوادگی محرم و نامحرم در یك مكان به صورت پنهان از میزان عفاف دختران نوجوان می كاهد. به همین جهت باید خانواده ها مخصوصاً مادران در خانه شرایطی را فراهم نمایند - بدون اینكه دختران احساس تحمیل و محرومیت نمایند- به گونه ای فضاسازی شود و مدیریتی اعمال گردد تا زمینه نشست های خانوادگی با نامحرمان در خانواده به حد اقل برسد. ضمناً عواملی مثل بی بند و باری والدین در روابط خود، اهانت و تحقیر دختران، ضعف عقیده و ایمان، سهل انگاری والدین در نهادینه كردن این ارزش اخلاقی از زمان كودكی و قرار دادن دختران در برابر ارزش های كاذب...، همه از عوامل خطرزا برای پاكدامنی و وقار اسلامی دختران است كه والدین باید با هوشیاری كامل متوجه این خطرها باشند 

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در جمعه 25 دی 1388 توسط بیرام حسین زاده