فرق حجاب و بی حجابی

بنام خدایی كه لباس را زینت انسان قرار داد 

بطور كلی تمامی مباحث مطرح شده در باب حجاب و پوشش اسلامی زنان به دو محور اساسی باز می گردد: نخست رعایت حد پوشش به معنای حفظ عورت ودیگری پرهیز از خودآرائی نامشروع است.

اسلام از زنان خواسته است كه حدود پوشش اسلامی را به منظور حفظ عورت خود رعایت كنند با توجه به روایات و تفاسیر آیات قرآن كریم، عورت زن، تمامی اعضاء بدن او بجز قرص صورت و دو كف دست می باشد و لذا الگوی پوششی مورداستفاده زنان باید بگونه ای باشد كه بتواند این حدود را تأمین كند. در سورة نور آمده است: «و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها...»‌به زنان مؤمنه بگو چشمهای خود را فروبندند و عورتهای خود را پوشیده نگاه دارند و زینتهای خود را جز آن مقداری كه ظاهر است آشكار ننمایند. 1

در تفسیر استثناء آیه «الا ما ظهر منها» یعنی آن مقداری كه زنان در پوشش خود می توانند آشكارنمایند، به احادیث متعددی استناد شده است. از آن جمله در حدیثی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در برخورد با اسماء دختر ابوبكر می فرماید: «یا اسماء! ان المراه اذا بلغت الحیض لم تصلح ان یری منها الا هذا وهذا و أشار الی كفه و وجهه» ای اسماء همین كه زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر این و این و اشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به پایین دستش.2


علاوه بر این، پوشش زنان ضمن تأمین حدود پوشش اسلامی ، باید بتواند برجستگیهای اندام بدن را نیز بپوشاند و بعبارتی گشاد باشد و از سوی دیگر بدن نما نباشد یعنی پارچه آن از زیر اندام بدن را نمایان نسازد.

به لطف خدا در پست بعدی در باره آرایش زنان مسائلی را مطرح خواهیم كرد.
1- سوره نور

2- سنن ابی داود، ج2

برچسب ها: حجاب،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در دوشنبه 17 خرداد 1389 توسط بیرام حسین زاده