احكام ارث

كسانی كه بواسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند:

دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است، و بانبودن اولاد، اولاد اولاد هرچه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیك تر است ارث می برد، و تا یك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند.

دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ، و جده یعنی مادر بزرگ، و خواهر و برادر است؛ و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر كدام آنان كه به میت نزدیك تر است ارث می برد، وتا یك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی برند.

دسته سوم: عمو وعمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یك نفر از عموها و عمه ها و دایی ها و خاله های میت زنده اند، اولاد آنان ارث نمی برد.

قابل توجه است كه اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می رسد، و عموی پدری ارث نمی برد.

اگر عمو و عمه ودایی و خاله میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه ودایی وخاله پدر و مادر میت ارث می برند، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث میبرند، و اگر اینها هم نباشند، عمو وعمع و خاله و دایی جد و جده میت ارث می برند، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث می برند.

برچسب ها: ارث،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در سه شنبه 20 مهر 1389 توسط بیرام حسین زاده