احكام ارث دسته دوم:

1-     دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می برند، جدّ یعنی پدر بزرگ، و جدّه یعنی مادر بزرگ، و برادر و خواهر میّت است، و اگربرادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث میبرند.

2-     اگر وارث میت فقط یك برادر باشد یا یك خواهر باشد، همه مال به او می رسد.

3-     اگر وارث میت چند برادر پدر و مادری باشد یا چند خواهر پدر و مادری باشد مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود.

4-     اگر وارث میت برادر و خواهر پدر و مادری باهم باشند،هر برادری دو برابر خواهر ارث  می برد، مثلا اگر دو برادر و یك خواهر پدر مادری دارد، مال را پنج قسمت می كنند: هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك قسمت آن را می برد.

برچسب ها: ارث دسته دوم،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در چهارشنبه 12 آبان 1389 توسط بیرام حسین زاده