چند مسئله مهم در مورد ارث دسته دوم:

1-     اگر میت برادر و خواهر پدر مادری دارد، برادر و خواهر پدری كه از مادر با میت جداست ارث نمی برد.

2-     اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری ندارد، چنانچه فقط یك خواهر یا یك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می رسد. و اگر چند برادر پدری داشته باشد یا چند خواهر پدری داشته باشد، مال بطور مساوی بین آنها قسمت می شود. و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

3-     اگر وارث میت فقط یك خواهر یا یك برادر مادری باشد كه از پدر با میت جدا است همه مال به او می رسد.

4-     اگر وارث میت چند برادر مادری باشد یا چند خواهر مادری باشد یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال بطور مساوی بین آنان قسمت می شود.

برچسب ها: احكام ارث دسته دوم،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 22 آبان 1389 توسط بیرام حسین زاده