احكامی چند در مورد ارث دسته دوم:

1-     اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری وبرادر و خواهر پدری و یك برادر یا یك خواهرمادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال شش قسمت می كنند: یك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیّه مال را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2-     اگر میت، هم برادر و خواهر پدر و مادری داشته باشد، و هم برادر و خواهر پدری داشته باشد، وچند برادر و خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند و مال راسه قسمت می كنند: یك قسمت آن را برادر و خواهر مادری بین خودشان به طور مساوی قسمت می كنند و بقیّه مال رابه برادر و خواهر پدر و مادری می دهند و هربرادری دو برابر خواهر می برد.

طبقه بندی: نام نیكو،  وظیفه والدین،  ازدواج، 
برچسب ها: ارث،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 30 آبان 1389 توسط بیرام حسین زاده