مهمترین مسائل در مورد ارث دسته دوم:

1-اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشند، زن یك چهارم مال را ارث می برد، و بقیّه مال را برادر و خواهر ارث می برند بطوری كه برادر دو برابر خواهر ارث می برد.

2- اگر وارث میت فقط خواهر و برادر و شوهر او باشند، شوهر نصف مال را به ارث می برد، بقیّه مال به برادر و خواهر می رسد.

3- اگر میت خواهر و برادرنداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت میشود، و از سهمی كه به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر مادری می رسد بنابرمشهور هر پسر دو برابر دختر ارث می برد، ولی احوط رجوع به صلح است.

برچسب ها: ارث،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 6 آذر 1389 توسط بیرام حسین زاده