چند مسئله در مورد ارث:

1-     اگر وارث میت فقط یك جدّ(پدر بزرگ)یا جدّه (مادر بزرگ) است، فرق نمی كند چه پدری باشد یا مادری، همه مال به او می رسد و با بودن جدّ میت پدر جدّ ارث نمی برد.

2-     اگر وارث میت فقط جدّ و جده پدری باشند، مال سه قسمت می شود: دو قسمت را جد و یك قسمت را جده می برد.

3-     اگر وارث میت جد و جده مادری باشند، مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می كنند.

4-     اگر وارث میت فقط یك جد یا جده پدری و یك جد یا جده مادری باشد، مال سه قسمت می شود: دو قسمت را جد یا جده پدری و یك قسمت را جد یا جده مادری می برد.

برچسب ها: ارث،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 14 آذر 1389 توسط بیرام حسین زاده