ارث دسته سوم:

1-دسته سوم از ورثه ها عبارتند از:1-عمو 2- عمّه 3- دایی 4- خاله 5-اولاد ایشان. اگر از طبقه اول و دوم ورثه كسی نباشد،طبقه سوم ارث می برد.

2-اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه باشد چه پدرو مادری باشد، یا فقط پدری باشد یا فقط مادری باشد، همه مال به او می رسد.

3- اگر وارث میت چند عمو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، مال بطور مساوی بین آنها قسمت می شود .

4-اگر وارث میت چند عمه باشند و همه پدر و مادری ،یا همه پدری باشند مال بطور مساوی بین آنها قسمت می شود.

5- اگر وارث میت هم عمو و هم عمه باشند و همه پدرو مادری، یا همه پدری باشند عمو دو برابر عمه ارث میبرد،مثلا اگردو عمو ویك عمه باشند، مال را پنج قسمت می كنند: یك قسمت را عمه و چهار قسمت را عمو ها بطور مساوی تقسیم می كنند.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 28 آذر 1389 توسط بیرام حسین زاده