ارث:

1-     اگر وارث میت فقط چند عموی مادری باشند و یا چند عمه مادری باشند و یا هم عموی مادری و هم عمه مادری باشند، ظاهر آن است كه مال بطور مساوی بین آنها قسمت می شود.

2-     اگر وارث میت فقط یك دایی یا یك خاله باشد،همه مال به او می رسد.

3-     اگر وارث میت هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری، یا پدی یا مادری باشند مال بطور مساوی بین آنها قسمت وی شود.

4-     اگر وارث میت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد،دایی و خاله پدری ارث نمی برد و بعید نیست كه بقیه در تقسیم آن با هم مساوی باشند.

برچسب ها: ارث،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 5 دی 1389 توسط بیرام حسین زاده