ارث زن و شوهر:

1-     اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او ارث میبرد و بقیه را ورثه دیگر می برند.

2-     اگر زنی بمیرد  و اولاد داشته باشد، چهار یك همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر میبرند.

3-     اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد،چها یك مال او را زن و بقیه مال را ورثه دیگر ارث میبرند.

4-     اگر مردی بمیرد و اولاد داشته باشد ، هشت یك مال را زن و بقیه مال را ورثه دیگر ارث میبرند.

5-     زن از زمین خانه، زمین باغ و زمین زراعت و زمینهای دیگر، نه از خود زمین و نه از قیمت آن ارث نمیبرد و نیز از خود هوایی خانه مانند بنا و درخت ارث نمیبرد، ولی از قیمت آنها ارث میبرد و اظهر آن است كه زن از خود زراعت ارث میبرد.

برچسب ها: ارث زن و شوهر،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 12 دی 1389 توسط بیرام حسین زاده