چند مسئله از ارث زن و شوهر:

1-     اگر زن بخواهد در چیزهایی كه از آنها  ارث نمی برد مانند خانه مسكونی، تصرف كند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد.

2-     ورثه تا سهم زن را نداده اند جایز نیست در چیزهایی كه زن از قیمت آنها ارث میبرد مانند بنا و درخت، بدون اجازه او تصرف كنند.

3-     اگر ورثه بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قیمت كنند، باید حساب كنند كه اگرآنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند.

4-     مجرای آب قنات حكم زمین را دارد، و آجر وچیزهایی كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است.

5-     لباسی كه  مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر، جزئ مال شوهر است

برچسب ها: ارث، زن و شوهر،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 19 دی 1389 توسط بیرام حسین زاده