بجان دوست كه غم پرده بر شما ندرد            گر اعتماد بر الطاف كارساز كنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است         چو یار ناز نماید شما نیاز كنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است     كه از مصاحب ناجنس احتراز كنید

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در یکشنبه 21 فروردین 1390 توسط بیرام حسین زاده