عرض به محضر خوانندگان گرامی: زكات در نه چیز واجب است:

1- گندم؛ 2- جو؛ 3- خرما؛ 4- كشمش؛ 5- طلا؛ 6- نقره؛ 7- شتر؛ 8- گاو؛ 9- گوسفند.

 عزیزانم: شرایط واجب شدن زكات عبارت است از اینكه: مال به مقدار نصاب برسد. و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند درآن مال تصرّف كند.

مقدار نصاب گندم و جو و خرما و كشمش تقریبا «847» كیلوگرم می شود. یعنی اگر به این مقدار نرسد زكات ندارد.

اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب شود زكات آن ده یك است، و اگر با ماشین آلات یا با دلو و مانند آن آبیاری شود، زكات آن بیست یك است.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در جمعه 27 آذر 1388 توسط بیرام حسین زاده