در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسطه غواصی به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.

هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب های دیگر مالی به دست آورد چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

کسی که از چند طریق کسب درآمد می کند مثلا اجاره ملک می گیرد و خریدو فروش می کند و زراعت هم می کند بایدخمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. وچنانچه از یک طریق نفع ببرد و از یک طریق ضرر کند بنابر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می شود.

مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند از مخارج سالیانه حساب می شود. و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1388 توسط بیرام حسین زاده