لباس نمازگزار و مقدار پوشانیدن بدن در نماز:

زن باید در موقع  نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود رابپوشاند، و احتیاط مستحب آن است که کف پاها را هم بپوشاند، ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود و دستها تا مچ پا لازم نیست.

خواهران نماز گزاز باید بر این نکته توجه داشته باشند که: حتی اگر در جایی نماز می خوانند که نامحرم آنها را نمی بیند، باز هم پوشش واجب است.

نمازگزاران عزیز:

اگر كسی درحال اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

 اگركسی با عین پولی كه خمس یا زكات آن را نداده است لباس بخرد، حكم نماز خواندن در آن، حكم نماز خواندن در لباس غصبی است.

پوشیدن طلا مثل آویختن زنجیرطلا به سینه و انگشترطلا بدست كردن و بستن ساعت مچی طلا به دست، و عینك طلا گذاشتن برای مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است، ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشكال ندارد.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در شنبه 21 آذر 1388 توسط بیرام حسین زاده